Turvaohjeet

Rakettikeiulle on kovasti tärkee, että kaiki rakettien ostajat osaavat käyttää tuotteita oikein. Katso Jennin turvavideo! Se on viihdettä ja opettavaista!

Jennin turvaohje

TURVAOHJEET ILOTULITTEIDEN KÄYTTÄJILLE
LIIAN VAROVAINEN ET VOI OLLA!

Mitkään ilotulitteet eivät ole vaarattomia. Tässä muutamia ohjeita, joita noudattamalla vältyt vahingoilta.

 1. Jokaisessa tuotteessa on käyttöohjeet,
  lue ne hyvissä ajoin ennen ampumista sisällä hyvässä valossa.
 2. Valitse ampumapaikka käyttöohjeiden mukaisesti,
  jotta voit noudattaa annettuja turvaetäisyyksiä.
 3. Kuljeta tuotteet ampumapaikalle meiltä saamassasi turvakassissa.
  Siitä löydät viimehetken ohjeet.
 4. Rakenna lähetystelineet valmiiksi jo ennen aattoiltaa.
 5. Isot ja pienimmätkin tuotteet vaativat käyttöohjeen mukaiset valmistelut.
 6. Suuntaa ilotulitteet poispäin ihmisistä, rakennuksista ja palavista materiaaleista.
 7. Älä pura tai yhdistele mitenkään ostamiasi ilotulitteita.
 8. Myymme ilotulitteet vain 18 vuotta täyttäneille. Älä sinä luovuta niitä alaikäisille.
 9. Runsas alkoholin nauttiminen ja ilotulitteet ovat erittäin vaarallinen yhdistelmä -hoida ilotulitus ensin ja kohota malja uudelle vuodelle vasta sen jälkeen.

Ilotulitteiden käyttöohjeita

Ilotulitteet oikein käytettynä tarjoavat iloa ja viihdettä koko perheelle. Tulitteet ovat räjähdysherkkiä ja niitä on käsiteltävä järkevästi ja vastuuntuntoisesti. Noudata ohjeita huolellisesti. Ohjeiden vastainen ilotulitteiden säilyttäminen ja käyttö on kiellettyä, rangaistavaa ja aiheuttaa vaaraa. Alkoholia nauttinut henkilö ei saa käyttää ilotulitteita. Lukuun ottamatta kaikkein pienimpiä 12-vuotiaille sallittuja tuotteita tulitteita saa luovuttaa vain yli 18-vuotiaille eikä mitään tulitteita alkoholia nauttineelle henkilölle. Tulitteiden luovuttaja vastaa alaikäisen tai päihtyneen henkilön tulitteiden käytön seurauksista. Noudata käyttöaikaa ja -paikkaa koskevia säännöksiä. Ellei paikallisesti ole muuta määrätty, saa ilotulitteita käyttää uudenvuodenyönä 18-06 välisenä aikana. Lisätietoja saat poliisilta ja paloviranomaisilta.

Säilytä tulitteita määrältään enintään 20 kg bruttopainoa alaikäisten ulottumattomissa kuivassa, viileässä, lukitussa kaapissa tilassa, joka on poissa lämmön lähteistä ja jossa ei käsitellä avotulta. Ullakoilla, yhteisissä säilytystiloissa ja kellarikomeroissa ei tulitteita saa säilyttää. Käytä ilotulitteita vain autiolla, turvallisella ja paloturvallisella paikalla poissa ihmisten, eläinten, asutuksen, veneiden, ajoneuvojen ja muun sellaisen läheltä, jota ilotulitteiden käyttö saattaa häiritä, vahingoittaa tai vaarantaa. Älä käytä ulkotulitteita sisällä. Huolehdi, että tulitteesta on riittävä turvaetäisyys yleisöön, asutukseen ja muuhun ympäristöön. Älä käytä tulitteita väkijoukossa, parvekkeella tai lähellä asutusta.

Tutustu hyvässä valaistuksessa tarkasti tulituspaikkaan, tulitteisiin ja käyttöohjeisiin jo hyvissä ajoin ennen tulitteiden käyttöä. Tarkasta, että tulitteet ovat ehjiä. Tulitteita ei saa korjailla, muuttaa eikä rikkinäisiä tuotteita käyttää. Tarkasta, että tulitteiden sytytslangat ovat hyvin näkyvillä ja sytytettävissä. Tarvittaessa oikaise tulilanka varovasti suoraksi. Jos tulilangassa on suojus, poista se varovasti ennen langan sytyttämistä. Tue putki- ja patatulitteet sekä suihkut, kynttilät ja sarjatulitteet esim. kaivamalla tulitteet ainakin kolmasosaltaan maahan tai lujasti kiinnittämällä ne maahan lyötyyn paaluun niin, että ne eivät toimiessaan voi liikkua tai kaatua. Ammu raketit kapeasta putkesta, jonka vapaa pituus on yhtä pitkä kuin raketin keppi. Tarkista, että raketin keppi liikkuu vapaasti putkessa. Suuntaa tulitteet aina turvalliseen suuntaan.

Huolehdi, että tulitteiden läheisyydessä, yläpuolella, tulitteiden lentoradalla tai alastulopaikalla ei ole mitään tulitteista vahingoittuvaa. Suuntaa ja ammu tulitteet aution pellon, vesialueen, kentän tai muun turvallisen ja tyhjän alueen suuntaan. Älä milloinkaan suuntaa raketteja tai muita tulitteita ihmisiä, eläimiä tai omaisuutta kohden. Muista, että tulitteet muuttavat lentosuuntaansa tuulenpuuskan vuoksi tai osuessaan esteeseen ja että tuulisella säällä ei tule ampua tulitteita. Muista myös, että tulitteiden palavat tai hehkuvat osat maahan palatessaan saattavat polttaa tai massallaan vahingoittaa ihmisiä, eläimiä tai omaisuutta.

Sytytä tulilangan uloin pää käsivarsi suorana ja tuotteesta poispäin kumartuen. Pidä erittäin tarkkaan huolta siitä, että mikään ruumiinosasi ei ole tulitteen tai sen efektiosan yläpuolella, lentoradalla tai muullakaan toiminta- tai vaikutusaluella hetkeäkään. OLEMINEN LIIAN LÄHELLÄ TULITETTA TAI TULITTEEN YLLE KUMARTUMINEN ON HENGENVAARALLISTA!!! Käytä aina suojalaseja ja tarpeen mukaan kuulosuojaimia, kypärää ja palolta suojaavaa vaatetusta. Muista, että vaatteet saattavat vahingoittua tai syttyä ilotulitteista. Tulilangan syttyttyä vetäydy edelleenkin kumartuneena poispäin tulittesta siten ettei mikään ruuminosasi ole tulitteen yläpuolella hetkeäkään ja niin ettet vetäytyessäsi liikuta tulitetta. Nouse pystyyn kumarasta vasta noin kolmen metrin päästä tulitteesta ja poistu nopeasti mahdollisimman kauas. Sytytettävän tuotteen lähellä ei saa olla ketään muita kuin asianmukaisesti varustautunut ampuja itse. Yleisön on oltava tuotteisiin merkittyjen turvaetäisyyksien päässä.

Mikäli tulilanka ei syty tai tuote ei muutoin toimi, älä yritä sytyttää tuotetta uudelleen äläkä korjailla tai muuttaa sitä. Älä lähesty sytyttämätöntä, vajaatoimista tai toimimatonta tuotetta ainakaan puoleen tuntiin sytyttämisestä lukien ja varmista, etteivät muutkaan mene tuotteen läheisyyteen. Palauta toimimaton tuote ostopaikkaan hävitettäväksi. LUE TARKASTI TUOTTEISSA JA/TAI PAKKAUKSISSA OLEVAT OHJEET

Share
Rakettikeiu Facebookissa Rakettikeiu Twitterissä Rakettikeiun YouTube-kanava www.rakettikauppa.com Moxom Oy 2010