Moxom Oy

Vastuullinen markkinoija, Moxom Oy, Helsinki

KUVAUS YHTIÖN TOIMINNASTA

Moxom Oy on ilotulitteiden vähittäiskauppaa harjoittava yritys. Yhtiöllä on myös vähäisessä määrin kukkakauppaa. Ilotulitteiden vähittäismyynti Ilotulitteiden kauppa Suomessa on rajattu lainsäädännöllä lähinnä viiteen päivään: 27.-31.12. Muun ajan omistajat ja johto makailevat etelän lämmössä ja saapuvat mukavasti paria viikkoa ennen sesonkia Suomeen. Jos uskoit äskeiseen, uskot varmaan Joulupukkiin.

K-18 Yleinen ikäraja ilotulitteiden luovuttamiseen ja käyttöön on 18 vuotta. Tuotteet voidaan hakemuksesta ja TUKES:in päätöksestä luokitella varaltaa vähäisiksi ja luovutusikärajaa alentaa 12-vuotta täyttäneille. Moxom Oy:n ehdottomana politiikkana on ollut käyttää vain ylempää 18-vuoden ikärajaa. Emme koskaan luovuta mitään ilotulitteita alaikäisille. Ilotulitteiden ostajan tulee kysyttäessä pystyä todistamaan ikänsä. Ikäraja koskee kaikkea myyntiä, myös internetin kautta tulevia ennakkovarauksia. Internetistä varatut tuotteet luovutetaan myymälästä vain täysi-ikäiselle, eikä esimerkiksi vanhempien antama valtakirja riitä. Ilotulitteiden hankinta Ilotulitteideiden hankinta alkaa vierailulla ilotulitetehtaille. Täällä katsotaan ja testataan ensimmäisen kerran myyntiin tulevat ilotulitteet. Lähes kaikki tuotteemme tulevat Kiinasta, joten matka ei ole lyhyt eikä helppo. Vain pitkäjänteisellä työllä on mahdollisuus seuloa jyvät akanoista. Skandinavian ja erityisesti Suomen erittäin tiukkoja laatuvaatimuksia vastaavia tuotteita on hyvin vaikea löytää. Euroopassa vain Saksassa valmistetaan merkittäviä määriä Suomen markkinoille laatunsa puolesta kelpaavia tuotteita. Erilaiset lainsäädännön määräykset pyromassan määrästä kuitenkin pitävät huolta siitä, ettei Saksassa valmistettuja raketteja juuri Suomen markkinoilla ole. Täällä ”saksalaisina” raketteina markkinoitavat tuotteet usein ovat vain saksalaisten suurien maahantuojien Kiinassa valmistuttamia; made XXXX Germany.

Laadunvalvonta Laadunvalvonta on ilotulitealalla keskeinen ja tärkeä toiminto. Vialliset tai toiminnaltaan epävarmat tuotteet eivät saa päätyä kuluttajille. TUKES määrää ja valvoo osaltaan prosessia. Kaikkein keskeisintä ilotulitteissa kuitenkin on tuotteiden luotettavuus, tämä voidaan taata vain riittävällä määrällä koeammuntoja. Pääpiirteissään laadunvalvontatyö sisältää seuraavat vaiheet: 1. Tehdas esittelee uusia tuotteita. Näytteiksi valitaan vain sellaisia tuotteita, jotka toiminnallaan eivät aiheuta käyttäjille vaaraa ja sisältävät vähemmän kuin 200 g pyromassaa. Näytteet lähetään laivalla Suomeen. 2. Näytteet testataan ja tarkistetaan omassa koeammunnassa, jonka jälkeen sopivat tuotteet laitetaan TUKES:iin tyyppikatsastettavaksi.

3. Tyyppihyväksynnän (määräaikainen 5v) saanutta tuotetta koeammutaan tehtaalla Kiinassa ennen tilauksen tekoa, samalla varmistutaan, että tehtaan koneet ja kapasiteetti riittävät massatuotantoon. Vaarana on, että yksittäinen erittäin huolellisesti näytteeksi käsin valmistettu tuote eroaa suuresti massatuotannon laadusta. Pyrimme valitsemaan mallistoomme sellaisia tuotteita, joita valmistetaan pitkissä sarjoissa myös muille kuin Suomen pienille markkinoille. Pitkät valmistussarjat ja jatkuva laadunvalvonta koko tuotantoprosessin ajan ovat paras tapa taata tuotteiden turvallisuus.

4. Kun tehdas on valmistanut tuotteen ja suorittanut omat koeammuntansa, tulokset faksataan Suomeen, jossa ne tarkastetaan ja säilytetään myöhemmin tapahtuvaa vertailua varten. Kuulumme osana maailman suurimpaan Black Cat Fireworks -ilotulitteiden jakeluketjuun. Ketjun laadunvalvojat ja tarkastajat valvovat jatkuvasti tuotantoa Kiinassa.

5. Yhtiömme laadunvalvoja matkustaa Kiinaan ja koeampuu jokaisen tuotteen ennen laivausta ja varmistuu riittävän suurella otannalla siitä, että tuotteet ovat kunnossa. Hän myös vertaa tehtaan antamia koeammuntojen tuloksia omiinsa, näin varmistetaan se, että tehtaat myös todellisuudessa suorittavat testit suomalaisten ohjeiden mukaisesti.

6. Tuotteet saapuvat Suomeen. Täällä ammutaan lopullinen, virallinen koeammunta. TUKES määrää kullekin tuotteelle koeammuntamäärät ja valvoo koeammuntojen suorittamista. Laadunvalvontaraportit on toimitettava TUKES:iin ennen tuotteen luovuttamista yleiseen kauppaan. Oma maahantuonti on keskeisessä asemassa koko toiminnan kannattavuudessa. Näin voidaan valita laadukkaampia tuotteita kuin mitä kilpailijoilla on. Vain osa tuotteista on sellaisia, joita muut ilotulitteiden vähittäismyyjät voivat valikoimiinsa hankkia. Matalan organisaation ja tehokkaan jakelun kautta kustannusrakenne on erinomainnen. Pystymme myymään huomattavasti parempilaatuiset ilotulitteet samalla tai halvemmalla hinnalla kuin kilpailijamme. Lisäksi tunnemme myös tuotteen koko valmistusprosessin ajalta. Moxom Oy:llä on ilotulitesesongin aikana 80 vähittäismyyntipistettä. Myymäläverkostomme on alan laajin ja lähes koko Suomen kattava. Myyntiajan ollessa vain viiden päivän pituinen muodostuu ilotulitemyymälöihimme aika ajoin jonoa. Olemme kuitenkin ehkäisseet jonoja siten, että myymälöissä on aina riittävästi henkilökuntaa. Tämä on onnistunut yhteistyökumppaniemme, paikallisten urheiluseurojen avulla. Tänä vuonna kokeilemme internetin kautta tapahtuvaa ennakkovarausta, jolla pyritään entisestäänkin nopeuttamaan palvelua. Urheiluseurojen jäsenet tekevät talkootyötä toimintaansa rahoittaakseen. Talkootyö on noussut erittäin tärkeäksi osaksi monen seuran juniorityön rahoitusta, etenkin urheiluseuroille jaettavien kuntien- ja valtionapujen vähennyttyä. Jokaisesta ilotulitteesta Moxom Oy maksaa provision paikalliselle urheiluseuralle. Ostamalla Rakettikeiulta sinäkin tuet juniorityötä!

Koulutus Jokaisessa ilotulitteiden vähittäismyymälässä on ilotulitekaupan vastaaavan hoitajan tutkinnon suorittanut henkilö. Tämä on TUKES:in tutkinnon suorittanut ja ilotulitelainsäädäntöön perehtynyt henkilö. Moxom Oy:n jokaisessa myyntipisteessä on ainakin kaksi ellei useampaa tällaisen tutkinnon suorittanutta henkilöä. Omassa koulutuksessamme niin myymälän vastaaville hoitajille kuin muillekin myymälässä työskenteleville opetetaan kunkin ilotulitteen turvallinen käyttö ja sen miltä se taivaalla näyttää. Koulutustilaisuuksissamme kaikki tuotteet ammutaan, jotta myyjämme ne näkevät. Olemme laatineet tuotekuvauskansioon tarkan kirjallisen selostuksen efektien väreistä, koosta ja kestosta. Useimmiten tuotteiden käyttöohjeissa on mainittu samat asiat, joten ne on siitä myyjän helppo myyntitiskillä tarkistaa. Myös tämä on turvallisuusseikka, ilotulitteiden käyttäjä saa katsomalla tuotteen etikettiä tietää millainen seuraava raketti on ja miten korkealle se lentää. Tuoteselosteessa olevat tiedot on mitattu laadunvalvonnassamme. Ilotulitteiden varastointi Moxom Oy:llä on ilotulitteiden ympärivuotiseen varastointiin TUKES:in hyväksymä varastohalli ja alue. Varasto sijaitsee syrjäisellä alueella, jossa ilotulitteiden testaaminen ja kuljetuksisa rikkimenneiden tuotteiden hävittäminen voidaan tehdä mahdollisimman vähän ympäristöä häiritsemättä. Myymälävarastoina Moxom Oy:llä on standardin SFS 4398 mukaisia väliaikaiseksi räjähdeainekonteiksi varusteltuja metallikontteja. Kontti kestää ulkopuolisen tulen ja mikäli tuotteet kontin sisällä syttyvät palamaan, pidättää kontti paloa tunnin ajan. Ilotulitemyymälässä tulitteet varastoidaan SFS 4399 standardin mukaisissa paloa kestävissä kaapeissa

Share
Rakettikeiu Facebookissa Rakettikeiu Twitterissä Rakettikeiun YouTube-kanava www.rakettikauppa.com Moxom Oy 2010